Tjänster

Vad gör jag på dagarna? Jag gör väldigt mycket av detta:

Igångsättning

Vill ni prova på agila arbetssätt? Testa ett förbättringsmöte? Få en introduktionsdag? Starthjälp? Det kan jag ge.

Koordinering på programnivå

Utvecklingsorganisationer som vill ha agilitet även i samspelen mellan agila arbetslag och deras omgivning behöver koordinera sig på den nivå man kallar för "programnivån".

Hur planerar vi större och längre utvecklingsinitiativ på ett smidigt sätt? Hur blir det med budget och kapacitetsplanering? Hur koordinerar vi oss under genomförandet? Hur agerar vi på nya insikter? Hur kan vi följa upp? Hur förbättrar vi oss?

Den agila verktygslådan innehåller även verktyg för detta. Storrumsplaneringar, mjuka överlämningar, översynkmöten, pulsmöten, stora förbättringsmöten, planering i rullande våg, ständig prognos, taktiska styrgrupper och andra knep som får en hel avdelning eller ett projekt eller hel organisation att få till ett smidigare samspel.

Organisationshänsyn

När en organisation blir mer smidig och agil kommer det uppstå nya krav på dem som möjliggör arbetet, som till exempel chefer och andra personalstödjande funktioner. Vad innebär ett "agilt ledarskap"? Vad krävs det av mig som chef? Det täta samarbetet i arbetslag, blir det någon skillnad jämfört vid ett mer individorienterat arbetssätt? Hur gör vi med utbildningar? Är agilt arbetssätt en individkunskap eller en teamfärdighet?

Jag stöttar med svar på sådana frågor och hjälper er att få till en miljö som passar agila arbetssätt.

Låsningar

Ibland låser det sig. Arbetsgrupper och avdelningar fastnar i motsättningar eller kommunikationssvårigheter. Jag kan hjälpa. Metoden är att skapa en gemensam bild av det gemensamma syftet, och därefter en beskrivning av nuläget som alla kan känna igen sig i. Därefter arbetar vi tillsammans fram vägen ut.

Utbildningar och workshops

Hela SMIDIGT!-programmet kan man få som kurser och workshops. På en heldagsutbildning går vi igenom 4-6 moduler från utbildningarna, eller så kan vi ta en eller ett par moduler tillsammans med workshops för att få en väg framåt i hur arbetssätten som beskrivs ska kunna införas.

Ta kontakt!

Ring 0704 222 457 eller eposta till ola.berg snabel-a fundament.se så kan vi pratas vid.