SMIDIGT!-programmet innehåller även moduler. En modul är ett antal kunskaper och färdigheter som behövs i de smidiga arbetsmetoderna.

På en kursdag går vi igenom 4-6 moduler. I självstudietakt kan en modul i veckan vara lagom.

En modul presenteras i ett modulhäfte, och sedan innehåller modulerna även övningar, bildspel, instuderingsfrågor och annat.

Modulhäftena är fria att ladda ner (läs dem på datorskärm eller skriv ut på liggande A4). Även vissa av infografikerna från modulhäftena är fria att ladda ner och sprida.

Modul: Agilitet

Denna modul förklarar vad agilitet är för något och hur de agila metoderna fungerar. Alla de andra modulerna bygger på att man läst detta.

Modulhäftet finns här: Modul: Agilitet

Modul: Scrumöversikt

Scrum är det mest kända och förmodligen mest spridda av de smidiga metodramverken. I denna modul ges en översikt av ramverkets roller, artefakter och samverkanspunkter.

Modulhäftet finns här: Modul: Scrumöversikt

Modul: Behovslistan

I behovslistan (eller backloggen) samlas allt ifrån lösa idéer till väldigt specificerade förändringar, rangordnade efter hurpass viktiga de är att genomföra.

Modulhäftet finns här: Modul: Behovslistan

Modul: Det dagliga mötet

I alla smidiga arbetsmetoder spelar ett kort och effektivt dagligt möte i arbetsgrupperna en viktig roll. I den här modulen gås några grundläggande saker igenom.

Modulhäftet finns här: Modul: Det dagliga mötet

Modul: Utvecklingsplanering

I den här modulen går vi igenom några planerings- och prognostekniker som passar vid agil utveckling av tjänster och andra verksamheter med stor osäkerhet.

Modulhäftet finns här: Modul: Utvecklingsplanering

Modul: Psykologiska behov

Denna modul utgör en av fundamenten för utbildningarna i agilt ledarskap och coachning (scrummasterkursen och liknande). I den här modulen bekantar vi oss med ett par modeller för hur den mänskliga hjärnan medvetet och omedvetet förhåller sig till behov, önskningar och till andra människor.

Modulhäftet finns här: Modul: Psykologiska behov

Modul: Retrospektiv

I den här modulen går vi igenom ett sätt att hålla förbättringsmöten/retrospektiv.

Modulhäftet finns här: Modul: Retrospektiv

Låter det intressant?

Vill du ha mer information om momenten och kanske få en lärarledd utbildning i något av dem, hör av dig till mig!

ola punkt berg snabel-a fundament punkt se