Modul: Det dagliga mötet

I alla smidiga arbetsmetoder spelar ett kort och effektivt dagligt möte i arbetsgrupperna en viktig roll. I den här modulen gås några grundläggande saker igenom, och så tittar vi på hur det dagliga mötet fungerar i utvecklingsramverken Scrum och Kanban.

Infografik: SCRUM BOARD

Infografik: KANBAN BOARD