Arbeta smidigare ihop!

Det är inte så svårt att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt.

Vill du lära dig hur?

Ja, lär mig hur man arbetar smidigare tillsammans!