Modul: Scrumöversikt

Scrum är det mest kända och förmodligen mest spridda av de smidiga metodramverken.

I den här modulen får du en översikt av ramverkets roller, artefakter och samverkanspunkter.

documentation-scrum-overview.pdf

Infografik: SCRUM

infographic-scrum.pdf