Vecka 5: Självorganisering

Nu har vi arbetat tillsammans i två veckor. Känns det bra?

Eller känns det som om vi kan samarbeta bättre? Låt oss göra det!

Att äga sin process

Ett av fundamenten i de agila metoderna är att de som arbetar i processen också äger processen. Varför? För att den som är närmast värdeskapandet ofta bäst förstår hur det ska göras.

Särskilt när värdeskapandet sker i grupper där olika personer har olika kompetenser. Då är det gruppen som behöver komma på hur de ska arbeta för att de olika kompetenserna bäst kommer till sin rätt.

Det betyder att de behöver mandatet att inom tydliga ramar själva bestämma hur arbetet bör bedrivas. Men också förmågan att ständigt utveckla sin arbetsprocess. På ett bra sätt.

Effektfullt arbete

Vad är ett bra sätt?

Vårt arbete måste vara effektfullt. Det betyder att vår möda måste leda till goda effekter. Att lägga ner tid och energi på något som blir dåligt, eller inte blir något alls, det är bara tröstlöst slöseri.

Det är därför som experterna själva, de som utför arbetet, bör bestämma så mycket som möjligt.

Men vi kan inte bara ta hänsyn till arbetets effektfullhet. Vi behöver också ta ansvar för varandra och för vår egen arbetsmiljö.

Det är därför som chefer på något sätt behöver vara inblandade i vidareutvecklingen av arbetsmetoderna. Även om vi delegerar leverans- och resultatansvaret till de som utför arbetet, så vilar fortfarande arbetsgivaransvaret på chefernas axlar. Och det inkluderar ansvaret för arbetsmiljön och allas välmående.

Inre och yttre hänsyn

Att säkerställa att gruppens arbete är effektfullt, och säkerställa att gruppmedlemmarna mår bra när de arbetar, det är viktigt. Men det är fortfarande inriktat enbart på gruppen.

I de fall där gruppen inte levererar värde helt ensamma och oberoende av andra behöver gruppen inte bara ta hänsyn till sig själv. Vi behöver även ta hänsyn till dem utanför gruppen. Visa yttre hänsyn.

Det är ju meningen att hela vår gemensamma leverans ska vara effektfull! Vi bestämmer visserligen över våra egna processer och arbetssätt. Men om vi bestämmer oss för att arbeta på ett sätt som gör det bra för oss men dåligt för andra i organisationen, så har vi inte uppnått någonting.

De delar av processen som berör andra: till exempel de vi tar emot saker av och lämnar ifrån oss saker till, de delarna behöver vi samarbeta med dem runt.

Vi kanske måste anpassa våra planeringsrytmer med deras? Vi kanske måste anpassa vilken nivå på kvaliteten vi upprätthåller på det vi lämnar ifrån oss? Vi kanske måste prata mer om hur vi uttrycker förväntningar på varandra.

Vi kanske måste komma överens om att träffa varandra, mer regelbundet, och stämma av hur vi arbetar ihop?

Att vara självorganiserande innebär inte att vara självisk och hänsynslös. Det innebär tvärtom att ta ansvar för helheten tillsammans med andra.

Det innebär att söka samarbete.

Länkar

Lär mig mer!